Rengøring efter brand

Rengøring efter brand

Alle former for sod- og brandskader

Det kan være en ubehagelig oplevelse, at stå tilbage med et nedbrændt hjem. Det er derfor vigtigt for os, at du føler dig i trygge hænder, og har tillid til det arbejde vi udfører. Vi sørger altid for, at skræddersy arbejdets gang, således det er til fordel for den skadelidte, efter bedste evne.

Skadeservice Sjælland varetager alle former for sod- og brandskader, store som små. Vi udfører både nedrivning og nedvaskning, samt rengøring og opmagasinering af løsøre. Ved hjælp af vores samarbejdspartnere, kan vi også stå for den efterfølgende reetablering. Derfor har du kun en kontaktperson at forholde dig til gennem hele forløbet.

Vi gør brug af kemisk specialrengøring, der udover at være ekstremt effektivt, også er miljøvenligt. Vi står også for lugtsanering, således der ikke vil være efterfølgende lugtgener.

Vi varetager alle former for sod- og brandskader hvis uheldet er ude.

  • Nedrivning
  • Løsøre rengøring
  • Flytning og opmagasinering af løsøre
  • Lugtsanering
  • Ozon behandling
  • Rengøring af bygning